Hoe opende de roos
ooit haar hart,
de wereld
al haar schoonheid schenkend?
Licht ervoer zij
haar wezen beroerend,
bemoedigend…
zoniet
zouden wij ons,
al te bevreesd,
terug houden.

          Hafiz